وبسایت Gaming Revolution گزارش داده که بازی بعدی Call of Duty که در طول ساخت، تغییرات چشمگیری به خود دیده، درباره قتل سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا، یعنی جان اف کندی خواهد بود، او می‌گوید وقت کد Ascension را ترجمه کنیم، شاهد جزئیات قتل کندی به دست الکس میسون، یکی از شخصیت‌های اصلی سری Black Ops خواهیم بود، همچنین کتابی هم به نام Counsel of Zeus وجود دارد؛ این کتاب درباره یک خط زمانی دیگریست که در آن، کندی هیچ وقت به قتل نرسید و به ریاست جمهوری خود ادامه داد.